Μεγαλόχαρη

Μεγαλόχαρη

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το περιεχόμενο και οι βασικές τους ιδέες

τοῦ ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη

Ἡ διάθεσή μας νά μελετοῦν οἱ χριστιανοί πού  ἐπιθυμοῦν ἀλλά δέν διαθέτουν ἐλεύθερο χρόνο, τά κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς μᾶς ὁδήγησε στήν συγγραφική αὐτή προσπάθεια. Θέλουμε, ἔστω μέσα ἀπό τόν ὑπολογιστή του, ὅποιος τό ἐπιθυμεῖ νά μπορεῖ νά προσεγγίζει τήν ἱστορία τῶν ἱερῶν κειμένων ἀλλά καί αὐτούσιες περικοπές τῆς Βίβλου.

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Πρωτοχρονιά στό κέντρο τῆς Ἀθήνας

Λίγο πρίν τά μεσάνυχτα, παραμονή πρωτοχρονιᾶς, μιά ὁμάδα νέων ἀνθρώπων ἀναζητοῦν ἀστέγους στό κέντρο τῆς Ἀθήνας. Τό κρύο δυνατό, ψύχος…Οἱ ἄστεγοι στά γνωστά τους μέρη σχεδόν παγωμένοι, κρυμμένοι στήν «θαλπωρή» τῶν μουσκεμένων σκεπασμάτων τους. Ἄλλοι κοιμήθηκαν νηστικοί καί ἄλλοι μέ ὅτι πρόχειρο μπόρεσαν νά ἐξοικονομήσουν..

Προς αυτοαποκαλούμενο άθεο…

Παραμονές Χριστουγέννων και η Εκκλησία μιλά στα τροπάρια της για φάτνη, ζώα, βρέφος. Οδηγεί σιγά-σιγά τον άνθρωπο στο μυστήριο.

Ὁ Ἀδάμ, ἡ πτώση του καί ὁ νέος Ἀδάμ

Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἕνα σύνολο θεόπνευστων βιβλίων τά ὁποία ὅσο καί νά τά μελετᾶς κάτι καινούργιο ἔχουν νά σοῦ ποῦν. Τόσο ἡ Παλαιά ὅσο καί ἡ Καινή Διαθήκη μιλοῦν γιά τόν Χριστό, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Ἄνθρωποι καί ζῶα

ὑγιής συνύπαρξη καί παθογένειες, κατά τόν Ὅσιο Παΐσιο τόν ἁγιορείτη
Στήν θεολογία γιά νά θεωρηθεῖ ἀπό κάποιους εἰδικούς ἕνα ἔργο ἀξιόπιστο θά πρέπει ὁ συγγραφέας νά ἔχει εἰδίκευση στό θέμα πού πραγματεύεται. Αὐτό ἐν πρώτοις εἶναι σωστό. Τί γίνεται ὅμως ὅταν στό νοῦ σου καρφώνεται ἡ ἰδέα προσέγγισης ἑνός θέματος γιά τό ὁποῖο δέν εἶσαι εἰδικός;

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος πρός μοναχό Θεόδωρο

Ὁ χαρακτηρισμός Χρυσόστομος γιά τόν ἅγιο Ἰωάννη, τόν πατέρα καί διδάσκαλο καί δεινό ἱεροκήρυκα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἐπιβεβαιώνεται κάθε φορά πού κάποιος ἐγκύπτει στά συγγράμματά του. Ὑπάρχει στήν σειρά τῆς ΕΠΕ, στόν εἰκοστό ὄγδοο τόμο, μιά ὁμιλία τοῦ ἱεροῦ πατρός πρός κάποιον μοναχό Θεόδωρο, ἡ ὁποία μᾶς φανερώνει ἐκτός τῶν ἄλλων πολλά στοιχεία ἀκόμη καί γιά τόν χαρακτήρα τοῦ Χρυσοστόμου.

Ψυχανάλυση τῆς συνείδησης

Τά τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει μεγάλη ἔξαρση στά ψυχικά νοσήματα. Ὅλο καί περισσότεροι συνάνθρωποί μας ἐπισκέπτονται ψυχολόγους-ψυχιάτρους-ψυχαναλυτές γιά νά βροῦν τήν θεραπεία στήν ὁμολογουμένως δύσκολη κατάστασή τους. Σέ μεγάλες πόλεις ἀλλά καί στήν ἐπαρχία ὁπωσδήποτε θά συναντήσεις γραφεῖα ἱατρῶν μέ τίς συγκεκριμένες εἰδικότητες.