Μεγαλόχαρη

Μεγαλόχαρη

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Η Ένωση του Ανθρώπου με τον Θεό

Κλίμαξ Κλίμακος. Ποιμαντικές προσεγγίσεις στις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου


Κλῖμαξ! Δηλαδή σκάλα.

Ἐλάτε νά την ἀνέβουμε μέ ὁδηγό ἕναν πεπειραμένο ἀσκητή, τόν ὅσιο Ἰωάννη τόν Σιναΐτη.

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Μετανάστης


Είναι επίκαιρο παρά ποτέ το ζήτημα της μετανάστευσης γιατί δεν είναι πλέον μια είδηση που αφορά σε κάποιο μακρυνό κράτος, αλλά σ᾽εμάς τους ίδιους, αφού έφθασε και στην πόρτα μας ή καλύτερα «κατοικεί» στο σπίτι μας. Όμως φαίνεται ότι δεν είχαμε προετοιμαστεί ούτε καν στον νου μας για το θέμα αυτό, το οποίο ζητά εδώ και τώρα μια αντιμετώπιση, μια στάση ζωής από όλους μας.
Με συντομία θα δούμε το σήμερα αφού ανατρέξουμε στο χθες όπου πιθανόν θα βρούμε χρήσιμες πληροφορίες.