Μεγαλόχαρη

Μεγαλόχαρη

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Τά ναυτικά φυλλάδια


Εἶναι, γιά τήν μικρή σέ πληθυσμό καί ἔκταση χώρα μας, πολλά τά γεγονότα πού σέ ὠθοῦν σέ σκέψεις καί προβληματισμούς. Πολλά τά ἐρεθίσματα γιά νά καταγράψεις σκέψεις πού ἀβίαστα δημιουργοῦνται στήν ὕπαρξή σου. Σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τά προβλήματα καί οἱ δυσκολίες πολλές× ὅμως ἡ ἀπογοήτευση καί ἡ ἀνασφάλεια πού πλανᾶται στήν ἀτμόσφαιρα εἶναι τό χειρότερο ἀπ᾽ὅλα.